Studentka kierunku finanse i rachunkowość biznesu Anita Hończak, zajęła 3. miejsce w XVI edycji konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w kategorii prac licencjackich. Promotorem pracy pt. „Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w pokoleniu Z” był dr Piotr Ratajczak z Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.


Konkurs ma na celu kreowanie oraz umacnianie zgodnych z zasadami współżycia społecznego postaw etycznych wśród przedsiębiorców oraz konsumentów dla budowania długotrwałego, wzajemnego zaufania. Ogłoszenie wyników odbyło się 18 listopada 2021 r. w Warszawie podczas Kongresu Pośrednictwa Finansowego.


Serdecznie gratulujemy!