Studenci kierunków ekonomicznych, ekonometrycznych oraz związanych z energetyką 27 kwietnia 2017 r. zakończyli rywalizację w finale II edycji konkursu o Nagrodę Prezesa Enea SA „Modelowanie rynku energii”. Jego celem jest popularyzacja tematyki funkcjonowania rynku energii oraz zapoznanie studentów polskich uczelni ze specyfiką branży energetycznej w Polsce, a także z charakterem pracy analityka w tym obszarze. Konkurs „Modelowanie rynku energii” o nagrodę Prezesa Zarządu Enea SA został zorganizowany już po raz drugi. W tej edycji skierowany jest do studentów wszystkich uczelni wyższych w całym kraju. - Szukamy ambitnych studentów z całej Polski. Konkurs poza doskonałą okazją do promowania wiedzy na temat rynku energii jest także przykładem zacieśniania współpracy między szkolnictwem wyższym i biznesem – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enea SA. – Działania innowacyjne mamy wpisane w swoją codzienną pracę, jesteśmy nastawieni na budowę polskiego potencjału technologicznego i intelektualnego, dlatego też angażujemy się w projekty skierowane do studentów uczelni wyższych, dając szansę zainteresowania tajnikami rynku energii przyszłym ekspertom w tej dziedzinie - dodał.


Konkurs honorowym patronatem objęło Ministerstwo Energii, a wiceminister energii Michał Kurtyka,  wygłosił na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu wykład pt. „Elektromobilność jako przykład nowej polityki gospodarczej - czyli koncepcja miliona elektrycznych samochodów na polskich drogach do 2025 r. i związanych z tym wyzwań”. - Dzisiaj mamy bardzo symboliczny dzień. Po kilku miesiącach prac opublikowaliśmy projekt ustawy o elektromobilności. Trzeba podjąć wysiłek, by stworzyć warunki dla elektromobilności, która będzie jednym z kluczowych elementów wieloaspektowego i złożonego rynku energii, na którym czeka nas wiele wyzwań w przyszłości. Potwierdzają to zdolni studenci, którzy mierzą się z tą trudną tematyką w dzisiejszym konkursie - powiedział Michał Kurtyka, wiceminister energii.


Do udziału w konkursie zgłosiło się 30 drużyn. Studenci mieli do wyboru jedno z dziesięciu zadań z zakresu analityki rynku energii. Kształtowanie popytu w kontekście ustawy i pakietu klimatycznego, modelowanie narzędzi do prognozowania cen, analiza scenariuszowa rozwoju rynku węgla – to tylko część zagadnień, które były wyzwaniem dla młodych analityków. Cztery najlepsze drużyny zostały zaproszone na uroczysty finał, gdzie zaprezentowały swoje prace przed Kapitułą Konkursu, w skład której weszli wiceminister energii Michał Kurtyka, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prorektor ds. kształcenia Politechniki Poznańskiej oraz przedstawiciele zarządu Enea i Enea Trading. - Rozwój współpracy uczelni z przedsiębiorstwami przyczynia się wzajemnie do wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności, a zarazem do poprawy atrakcyjności absolwentów uczelni na rynku pracy. W trakcie trwania konkursu jego uczestnicy mogli konsultować się z doświadczonymi ekspertami Grupy Enea. I to przyniosło efekty ponieważ dziś studenci pokazali, że posiadają umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z wymogami praktyki biznesu – powiedział Dawid Klimczak, prezes Enea Trading.


Zwyciężył zespół studentek z Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania w składzie: Daria Stefankiewicz, Paulina Sylwestrzak i Sylwia Hodlik. Uznanie jury zyskały nie tylko poziom i jakość przeprowadzonych analiz, ale również forma ich prezentacji. Drugie i trzecie miejsce zajęły zespoły z Politechniki Poznańskiej oraz Politechniki Gdańskiej. Najlepsza drużyna otrzymała od Prezesa Enea nagrodę w wysokości 10 tys. zł, a łączna pula wygranych to 18 tys. zł. Zadowolenia z wysokiego poziomu konkursu nie krył również rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP. - Z roku na rok jesteśmy coraz bardziej zaskoczeni wysokim poziomem prezentowanych prac. Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom. Cieszę się, że tak ambitny konkurs jest realizowany również przy udziale Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. I mam nadzieję, że ta współpraca z Eneą będzie się dalej rozwijać – powiedział prof. Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.