Uroczystość wręczenia stypendiów Miasta Poznania dla młodych twórców kultury, naukowców i sportowców odbyła się 18 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Poznania. 

Stypendium naukowe za ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, potwierdzone wyróżnioną rozprawą doktorską i licznymi wysoko punktowanymi publikacjami, odebrał z rąk Prezydenta Miasta Poznania dr inż. Jakub Flotyński z Katedry Technologii Informacyjnych.

Stypendium Sportowe Miasta Poznania otrzymała studentka Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Patrycja Wyciszkiewicz za liczne sukcesy w lekkoatletyce.