Doktor hab. Piotr Tarka, prof. nadzw. UEP z Katedry Badań Rynku i Usług otrzymał od Fundacji Kościuszkowskiej stypendium naukowo-badawcze na 4-miesięczny pobyt w USA.
To prestiżowe wyróżnienie pozwoli naszemu naukowcowi na przeprowadzenie badania w zakresie wpływu wartości osobowych na kompulsywne zachowania nabywcze młodych konsumentów z USA. Zostanie ono zrealizowane we współpracy z Uniwersytetem Pensylwania i Uniwersytetem Richmond. Wyniki zostaną porównane z badaniami na polskiej próbie badawczej.