Doktor hab. Beata Woźniak-Jęchorek, prof. UEP z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem otrzymała stypendium w programie im. Bekkera organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na roczny pobyt w Northwestern University i realizację projektu pt. „The Changing Labour Market Institutions in the Age of Industry 4.0”.

Głównym celem projektu jest identyfikacja ścieżek zmian instytucjonalnych na amerykańskim rynku pracy w warunkach Przemysłu 4.0. Czwarta rewolucja przemysłowa jest jednym z największych współczesnych wyzwań dla zmieniających się reguł gry na rynku pracy. Badanie mieszczące się w nowej ekonomii politycznej będzie obejmować analizę skuteczności wdrażania proponowanych reform przystosowujących rynek pracy do wyzwań Przemysłu 4.0 oraz identyfikację przyczyn ich ograniczonej implementacji. Analizy obejmować będą także aktywność pracowników i ich przedstawicieli w zakresie obrony praw pracowniczych w nowych warunkach instytucjonalnych. Identyfikacja ścieżek zmian instytucjonalnych na amerykańskim rynku pracy, jednym z liderów Przemysłu 4.0, oparta na interdyscyplinarnych studiach przypadków wykorzystujących multidyscyplinarne statystyczne metody badawcze, będzie stanowić istotny wkład do rozwoju współczesnej, instytucjonalnej teorii rynku pracy.