Dr Iga Rybicka - adiunkt w Katedrze Technologii i Analizy Instrumentalnej Instytutu Nauk o Jakości UEP - otrzymała stypendium naukowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority – EFSA).
Nasza wykładowczyni realizuje obecnie roczny projekt naukowy w Lizbonie, koordynowany przez Uniwersytet w Porto w ramach programu EU-FORA The European Food Risk Assessment Fellowship Programme.