Magister Piotr Matuszak, doktorant w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem otrzymał stypendium na 7-miesięczny wyjazd do Free University w Berlinie z Programu im. W. Iwanowskiej realizowanego w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest jedynym naukowcem z uczelni ekonomicznej, którego wniosek na projekt badawczy otrzymał dofinansowanie.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów polskich uczelni przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.