Uczymy już od 35 001 dni
Aktualności

Sukces MBA Poznań-Atlanta

Wysokie miejsce w rankingu Perspektyw.

Program executive MBA Poznań-Atlanta realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Georgia State University, Atlanta znalazł się w pierwszej dziesiątce Rankingu MBA Perspektywy 2016. MBA Poznań-Atlanta zajął wysokie VII miejsce i został sklasyfikowany jako pierwszy program MBA spoza Warszawy, tracąc do miejsc 5 i 6 odpowiednio 0,4 i 0,8 punktu na 100 możliwych. 

Ranking MBA Perspektywy 2016 powstał w oparciu o siedem grup kryteriów. Uwzględniono w nim preferencje pracodawców, opinie absolwentów, informacje o studentach (w tym udział osób na stanowiskach kierowniczych) i kadrze, merytoryczne cechy programu, wsparcie procesu kształcenia oraz rangę i prestiż programu. Absolwentów zapytano m.in. jak oceniają ukończone studia oraz jak ich ukończenie wpłynęło na karierę. Badanie przeprowadziła Fundacja Edukacyjna Perspektywy na grupie kilkuset absolwentów. W rankingu uwzględniono również preferencje pracodawców wskazane w badaniu na reprezentatywnej próbie 450 przedsiębiorstw. Wywiady realizowano z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie i rekrutację pracowników wyższego szczebla w firmach z kapitałem zagranicznym o zasięgu ogólnokrajowym, europejskim oraz światowym, zatrudniających powyżej 100 pracowników.

www.uemba.ue.poznan.pl