13 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu rozpoczęła się trzydniowa międzynarodowa konferencja naukowa EIBA „International Business in a Transforming World – the Changing Role of States and Firms” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pan Prezydent Andrzej Duda skierował list do uczestników konferencji, który został odczytany i przekazany organizatorom podczas uroczystego otwarcia konferencji. Uczestniczyło w niej ponad 450 naukowców z całego świata.

Organizatorami konferencji byli European International Business Academy i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dyskusje toczyły się wokół roli państwa i rynku w kontekście umacniania się na arenie międzynarodowej pozycji przedsiębiorstw z gospodarek potransformacyjnych, wzrostu intensywności transakcji międzynarodowych z wykorzystaniem nowych rozwiązań technologicznych, kontynuacji zmian w globalnych łańcuchach wartości, jak również rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie inwestycji oraz handlu. Poruszane były również kwestie dotyczące osłabienia wzrostu gospodarczego w gospodarkach wschodzących, obserwowanych tendencji populistycznych i protekcjonistycznych oraz wyzwań związanych z brexitem.

Sesjom plenarnym, z udziałem badaczy z zakresu biznesu międzynarodowego i ekonomii międzynarodowej oraz przedstawicieli świata biznesu, towarzyszyły sesje panelowe, seminaria dla doktorantów oraz warsztaty poświęcone pisaniu artykułów do prestiżowych czasopism naukowych.

EIBA skupia 500 naukowców z ponad 50 różnych krajów ze wszystkich kontynentów. Misją stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy wśród specjalistów biznesu międzynarodowego poprzez wymianę poglądów, wyników badań, dobrych praktyk nauczania, jak również organizowanie konferencji i seminariów oraz prowadzenie projektów w obszarze biznesu międzynarodowego. 

EIBA 2018 Poznań Conference w liczbach:
- 451 uczestników,
- 48 krajów,
- 395 zgłoszonych artykułów,
- 70 sesji równoległych,
- 3 sesje plenarne,
- 12 paneli,
- 250 prezentacji,
- niemal 100 posterów.