Dr hab. Barbara Będowska-Sójka prof. nadzw. UEP z Katedry Ekonometrii na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej zdobyła III nagrodę w konkursie zorganizowanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na referat naukowy, którego celem był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. Wyróżnienie otrzymał również zespół badawczy Katedry Finansów Międzynarodowych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, w składzie: dr hab. Paweł Śliwiński, prof. nadz. UEP, mgr Jacek Krawiec i mgr Tomasz Nowak. Gratulujemy!