W dniu 2 marca 2021 roku rozpocznie się drugi etap rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli akademickich w wieku 66-69 lat (urodzonych po 31 grudnia 1951 roku) oraz dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, tj. doktorantów i osób na umowach cywilnoprawnych, prowadzących zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej, którzy nie zgłosili się w I etapie, a chcieliby dokonać rejestracji na szczepienie. Rejestracja trwa od 2 do 3 marca br.

Uczelnia została poinformowana przez szpital tymczasowy Międzynarodowych Targów Poznańskich o terminie szczepień dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, tj. doktorantów i osób na umowach cywilnoprawnych prowadzących zajęcia na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej UEP, którzy zgłosili chęć zaszczepienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Szpital zaprasza wszystkie osoby zarejestrowane przez UEP do szczepienia w środę 3 marca br. Wejście oraz wjazd na teren szpitala tymczasowego odbywa się bramą numer 4 Międzynarodowych Targów Poznańskich, od ulicy Święcickiego. Szczepienia będą odbywać się w hali szczepień nr 5a.
Szczegółowy harmonogram został przekazany poszczególnym instytutom, SPNJO i SWFiS. W związku z informacją otrzymaną ze szpitala: Osoby, które zgłoszą się na szczepienie w drugim etapie, tj. w dniach 2-3 marca br., zostaną zaszczepione w innym terminie, o którym szpital poinformuje Uczelnię. 
Zgodnie z informacją przekazaną przez szpital, ze względu na duże zainteresowanie szczepieniami oraz ustalone harmonogramy dla poszczególnych grup, nie ma możliwości zaszczepienia się w późniejszym terminie.
W przypadku pytań proszę o kontakt z przewodniczącą Zespołu ds. koordynacji działań w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z uwagi na zagrożenie wystąpienia COVID-19 – mgr inż. Pauliną Pankiewicz (tel. 61 854 32 36, tel. kom. 784 984 754).

W związku z wyznaczeniem terminu szczepień przeciw COVID-19 nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia, prof. dr hab. Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ustanowił 3 marca 2021 r. dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów.