Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations zorganizowała dla studentów UEP wykład pt. „Szympans w garniturze, czyli ekonomia z perspektywy public relations”. Dr hab. Jacek Trębecki wraz z mgr. inż. Marcinem Leszczyńskim przekonywali, że współczesną ekonomię można rozpatrywać z różnych, często niestandardowych, perspektyw.

Podczas wykładu pojawiły się nawiązania do szympansów, jeleni, szczurów, a nawet kotów – a wszystko to w celu poszukiwania źródeł współczesnych ludzkich zachowań w biznesie. Dr hab. Jacek Trębecki stwierdził, że fundamentów naszych zachowań w życiu społeczno-gospodarczym możemy doszukiwać się w procesach ewolucyjnych, analizując nie tylko zachowania zwierząt, ale również ich instynkty i rytuały. Ponad setka studentów, która przybyła na wykład, mogła usłyszeć, że nasze procesy poznawcze są bliskie kotom, a analizując poroża jeleni można znaleźć wiele nawiązań do rozwoju człowieka. Co więcej, okazuje się, że od niektórych zwierząt człowiek mógłby się jeszcze wiele nauczyć, chociażby w procesie walki o przetrwanie. Dr hab. Jacek Trębecki nawiązał również do naszych decyzji, które w swojej pozornie racjonalnej strukturze są często irracjonalne. Słuchacze mogli przekonać się o tym analizując nagrania różnego rodzaju badań i prowokacji, które miały na celu uświadomienie, jak za pomocą niewielkiego wysiłku można nami sterować i jak możemy się przed tym przestrzec.