Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podjął uchwałę w sprawie solidarności z Ukrainą.
Wyrażamy solidarność i łączymy się w bólu z całym narodem ukraińskim oraz zdecydowanie potępiamy akt agresji Federacji Rosyjskiej na niepodległą i suwerenną Ukrainę.