Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dołączył do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez pracodawców, którzy decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności, oraz wyraża gotowość instytucji do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Jest to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w 18 krajach Unii Europejskiej. Podmioty decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.


Kultywujemy tradycję Uczelni stworzonej przez przedsiębiorców i czerpiemy z doświadczenia dynamicznie rozwijającego się regionu.