Światło dzienne ujrzała właśnie dwuczęściowa publikacja pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym”. To kompendium wiedzy o prawnych, systemowych, organizacyjnych i sektorowych uwarunkowaniach funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych oraz – co istotne – ogrom fachowej wiedzy opartej nie tylko na teorii, ale również studiach przypadków. Książki wyszły pod redakcją naukową prezesa zarządu Aquanet S.A. – dr. Pawła Chudzińskiego – prodziekana Klubu Partnera UEP. Swojej wiedzy w tym opracowaniu użyczyło liczne grono naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


„Branża wodociągowa w Polsce w dzisiejszym kształcie rozwija się już od ponad 100 lat – najstarsze firmy wodociągowe powstawały jeszcze w czasach zaborowych. Przez dziesiątki lat, mówiąc o tej branży, skupialiśmy się na kwestiach technicznych – z oczywistych względów bardzo istotnych, jednak czymże będzie najznakomitsza nawet infrastruktura – nowoczesne rury, hydrofornie, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków – jeśli nie będziemy w stanie efektywnie i nowocześnie nimi zarządzać” – czytamy w przedmowie, którą napisał prof. Jerzy Hausner. 


„Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym” to właśnie kompleksowe spojrzenie na problematykę funkcjonowania jednego z najistotniejszych elementów sektora komunalnego w Polsce. Sektora, który dzięki wielomiliardowym inwestycjom w ostatnich latach, pozwala polskim firmom na wprowadzanie rzadko spotykanych w Europie standardów jakościowych.


Redaktor naukowy opracowania to nie tylko wybitny znawca zagadnienia, ale przede wszystkim praktyk. Dr Paweł Chudziński od 1999roku jest prezesem poznańskiej spółki Aquanet, która jest wiodącym w skali Polski przedsiębiorstwem, świadczącym usługi wodno-kanalizacyjne i od ponad 150 lat zaopatruje w wodę mieszkańców Poznania, a dziś również okoliczne gminy.
Dr Paweł Chudziński to także prodziekan Klubu Partnera UEP i autor ponad 200 artykułów w periodykach z branży wodociągowej.


W gronie autorów opracowania znaleźli się naukowcy i absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:
- prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. zw. UEP,
- prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,
- dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP,
- Robert Klimacki, absolwent UEP,
- dr Tomasz Kopczyński,
- dr Ewelina Kuberska,
- Daniel Malujda, doktorant UEP,
- dr Jarosław Nowicki,
- dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP,
- Małgorzata Słota, doktorantka UEP,
- dr Marcin Wierzbiński,
- dr Tomasz Zieliński.