Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uplasował się w ścisłej trójce najlepszych pracodawców w Polsce w kategorii „szkolnictwo wyższe i nauka" rankingu „Forbes".  Zajęliśmy 3. miejsce w kraju w zestawieniu branżowym oraz 43. w pełnym zestawieniu (ex aequo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach). Ranking Poland's Best Employers 2021 powstał w oparciu o opinie pracowników.

 

Listę 300 najlepszych polskich pracodawców opracowano na podstawie kwestionariusza udostępnionego w ramach internetowych paneli badawczych oraz na stronie forbes.pl. Jak podaje miesięcznik: „Ankietę wypełniło łącznie ponad 10 tysięcy pracowników. Badanie trwało od września do października 2020 roku, a jego podstawą była sporządzona przez zespół Statisty lista ok. 1800 pracodawców zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników.”


Pracodawcy zostali ocenieni w 7 kategoriach:

·  Wizerunek i wzrost

·  Rozwój i perspektywy

·  Relacje między pracownikami i zarządzanie

·  Płaca

·  Warunki pracy i sprzęt

·  Zrównoważony rozwój

·  Obciążenie pracą.

Oceniona została m.in. skłonność do polecania pracodawcy, wysokość wynagrodzenia, możliwość awansu i rozwoju oraz warunki pracy.

 

To pierwsza edycja rankingu przygotowanego przez magazyn gospodarczy „Forbes”.O rankingu >> https://www.forbes.pl/rankingi/najlepsi-pracodawcy-w-polsce-2021-ranking-magazynu-forbes/es811l0?fbclid=IwAR2BPBqazVEjus4lcfBkyZEZdRmfiWiwcibpO-QBCJPxBTel2Zglpy-QYZk