W celu dynamicznego rozwoju współpracy z biznesem Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu powołał swoją Spółkę Celową.

 

Powołanie Spółki wpisuje się w szereg działań podejmowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dla bardziej efektywnej współpracy ze sferą gospodarki - m.in. redefinicja oferty i zasad funkcjonowania Klubu Partnera, duża aktywność akwizycyjna w zakresie oferty szkoleniowej, profesjonalizacja absorpcji środków zewnętrznych. Spółka wzmocni działania Uczelni w tym zakresie poprzez koncentrację na transferze wyników badań do gospodarki oraz rozwoju współpracy między pracownikami naukowymi i studentami a przedsiębiorstwami. Spółka działać ma przy tym na własnym rozrachunku.

 

Funkcja Prezesa Zarządu Spółki Celowej UEP powierzona została dr. inż. Jakubowi Jasiczakowi. Odpowiadać będzie on przed Radą Nadzorczą, której przewodniczącym został prorektor ds. Strategii i Rozwoju UEP dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.


Więcej o Spółce Celowej na http://scuep.pl/