Ogłoszone dzisiaj wyniki rankingu szkół wyższych Perspektywy 2020 potwierdzają bardzo silną pozycję naszej Uczelni wśród akademickich uczelni ekonomicznych w Polsce.


Po ubiegłorocznym zwycięstwie, w tegorocznej edycji zostaliśmy sklasyfikowani na 3. miejscu wśród uczelni ekonomicznych (podobnie jak w latach 2017 i 2018) i 26. miejscu wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce. Gratulujemy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie  i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie!


W tegorocznym rankingu uczelni akademickich najlepiej wypadliśmy w trzech grupach kryteriów: potencjał naukowy (15. miejsce), warunki kształcenia (9. miejsce, najwyższe wśród uczelni ekonomicznych) i absolwenci na rynku pracy (8. miejsce).


Tak silna pozycja w tych trzech grupach kryteriów potwierdza, że Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to uczelnia ze świetną kadrą, doskonałymi warunkami kształcenia, bardzo dobrze przygotowująca do kariery zawodowej.