W dniach 24 i 25 listopada br. odbyło się w Poznaniu Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Organizatorami posiedzenia były trzy uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

W Auli UEP odbyła się 25 listopada sesja gospodarzy na temat finansowania uczelni. Sesję poprowadził rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski.

Panelistami byli:
  • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich,
  • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
  • dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP
  • prof. dr hab. Krystian Kiełb, rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
  • Jarosław Oliwa, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
  • Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej.
Sesja dotyczyła wybranych kluczowych zagadnień finansowania uczelni akademickich w Polsce, w tym m.in. finansowania z budżetu państwa, odpłatnych form kształcenia, zewnętrznych źródeł finansowania, wynagrodzeń pracowników uczelni, sytuacji finansowej uczelni artystycznych.Jesteśmy ODPOWIEDZIALNI za jakość edukacji i badań naukowych oraz naszego otoczenia.