Nasza Uczelnia znalazła się wśród laureatów III edycji programu „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca". Jesteśmy jedynym uniwersytetem, który doceniło jury wszystkich edycji tego wydarzenia.


Celem programu jest wyróżnienie starań podmiotów, które zaangażowały się we wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, wykorzystując je jako element systemu finansowego zabezpieczenia pracowników i osiągając wysoką partycypację wśród pracowników.