Autorzy i promotorzy prac magisterskich i doktorskich nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zorganizowanym przez Miasto Poznań uczestniczyli w uroczystości, która odbyła się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Dyplomy i nagrody finansowe odebrali również absolwenci UEP. Na finale konkursu obecna była także prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP.
Kapituła XV edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie napisane i obronione na poznańskich uczelniach - w skład której weszli urzędnicy, miejscy radni i profesorowie poznańskich uczelni wyższych - wzięła pod uwagę utylitarność prac oraz ich związki tematyczne ze stolicą Wielkopolski. W kategorii prac magisterskich wręczono 3 równorzędne nagrody i 6 honorowych wyróżnień. Z prac zgłoszonych z UEP nagrodzono i wyróżniono dwie.

Nagroda
Mgr Jarosław Kamiński za pracę „Identyfikacja i ocena kluczowych czynników innowacyjności na przykładzie branży gier komputerowych w Polsce"
Promotor: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska

Wyróżnienie
Mgr Jan Włodarczak za pracę „Biznesplan innowacyjnej wypożyczalni gier planszowych"
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska, prof. zw. UEP