W dniach 20-21 października 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna „Virtual Game Method in Higher Education”. Członkiem komitetu naukowego konferencji był dr inż. Sergiusz Strykowski z Katedry Technologii Informacyjnych. Dr inż. Sergiusz Strykowski był także moderatorem sesji pt. „ICT technologies in modern higher education”. W konferencji wzięło udział blisko 60 osób z następujących krajów: Polska, Litwa, Estonia, Ukraina, Finlandia, Hiszpania, Węgry, USA. Przewodniczącą komitetu naukowego konferencji była prof. Aleksandra Gaweł (Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej).

W trakcie sesji referaty wygłosili pracownicy Katedra Technologii Informacyjnych:
- Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski – “Modern Information Technology for Urban Games”
- Dr inż. Rafał Wojciechowski – “Virtual and Augmented Reality at Poznan University of Economics and Business”
oraz studenci specjalności Elektroniczny Biznes prowadzonej przez Katedrę Technologii Informacyjnych na kierunku Informatyka i ekonometria na studiach I stopnia:
- Krystian Tomczyk – “The Degree of Immersion regarding Respective Technologies Based on Virtual Reality as an Analytical Factor”
- Ziemowit Wiśniewski – “Virtual Reality and Eye Tracking in the Effectiveness Evaluation of Merchandise Displays”
- Piotr Szczepański – “”Augmented Reality in the Financial Sector as an Alternative to Contemporary Solutions”

W ramach swoich wystąpień studenci przedstawili rezultaty staży naukowych, które odbyli w Pracowni Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości prowadzonej przez Katedrę Technologii Informacyjnych. W drugim dniu konferencji, prof. Aleksandra Gaweł oraz dr inż. Sergiusz Strykowski przeprowadzili warsztaty, w trakcie których zaprezentowano symulator biznesowy BizArena opracowany w ramach projektu GAMES (2014-2016), finansowanego z programu Erasmus+, oś priorytetowa Partnerstwo Strategiczne. Projekt realizowało czterech partnerów: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – lider konsorcjum projektowego; Seinajoki University of Applied Sciences (Finlandia); Tartu Ulikool (Estonia); Universidad de Huelva (Hiszpania).