Uczelnia przeobraża się i rozwija, zarówno pod kątem aktualizacji oferty dydaktycznej, jak i unowocześniania bazy infrastrukturalnej. Systematycznie wprowadzane są rozwiązania poprawiające jakość i bezpieczeństwo pracy oraz studiowania, a także narzędzia podnoszące standard prowadzenia zajęć. Obecnie implementowane są funkcjonalności, dzięki którym uniwersytet postrzegany będzie jako stosujący nowoczesne metody ochrony osób, danych i mienia, a także konsekwentnie udoskonalający wydajność procesów. Dzięki funduszom pozyskanym z zewnętrznych źródeł finasowania wdrożony został system kontroli dostępu, który niebawem poprawi komfort funkcjonowania wszystkich członków społeczności akademickiej. Tradycyjne klucze zastąpią elektroniczne karty i czytniki zamontowane w drzwiach. Zapewni to wygodny dostęp do pomieszczeń administracyjnych i dydaktycznych upoważnionym osobom, bez konieczności korzystania z portierni. Personalizowane karty zawierają uprawnienia dostępowe. System umożliwia przez to również natychmiastową identyfikację nieautoryzowanego użycia, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa. Atutem rozwiązania jest również spadek kosztów związanych z kradzieżami – również intelektualnymi, czy też wtargnięciami naruszającymi bezpieczeństwo danych osobowych. Jako wiarygodna instytucja świadcząca usługi edukacyjne i badawcze, a także odpowiedzialny pracodawca, traktujemy takie zabezpieczenia jako swój obowiązek i konieczny element systemu zarządzania XXI wieku. Karta jest wielofunkcyjna – umożliwia korzystanie z zasobów biblioteki i z akademika. Z czasem ma zastąpić listy obecności. Nie planuje się sprawdzania za jej pomocą czasu pracy. W pierwszej kolejności system aktywowany zostanie dla budynków C i SPNJO, a w ostatnim kwartale roku dla budynków A i B. Całkowite przejście na system kart ma nastąpić do czerwca 2022 roku.

Zapraszamy do obejrzenia filmu objaśniającego system 


Przygotowany został również film instruktażowy o kartach dostępu