19 lipca br. naszą uczelnię odwiedziła delegacja z D.A. Tsenov Academy of Economics z Bułgarii. Partnerską uczelnię na spotkaniu reprezentowali prof. Iskra Panteleeva, prorektor ds. aktywności edukacyjnej i akredytacji oraz prof. Emil Nikolov.
Prof. dr hab. Elżbieta Gołata, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab inż. Alina Matuszak-Flejszman, dyrektor Instytutu Zarządzania, dr hab. Dariusz Nowak, prof. UEP, kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa
oraz dr Agata Maćków-Wojciechowska, kierowniczka Działu Współpracy z Zagranicą przedstawili gościom możliwości rozwoju współpracy akademickiej, przede wszystkim w obszarze badań naukowych.

Kultywujemy tradycję Uczelni stworzonej przez przedsiębiorców i czerpiemy z doświadczenia dynamicznie rozwijającego się regionu.