Od 28 do 29 stycznia 2020 r. prof. dr hab. Elżbieta Gołata, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UEP wraz z prorektorami ds. nauki uczelni wyższych z Poznania i Zielonej Góry uczestniczyła w spotkaniach z organami Unii Europejskiej na temat perspektyw, szans i możliwości stojących przed uczelniami z obydwu regionów w ramach programu Horyzont Europa.

Wielkopolska delegacja odbyła intensywną wizytę i szereg roboczych spotkań m.in. z Mariyą Gabriel, unijną komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Cristianem-Silviu Buşoi, przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim (ITRE), dr. Ronaldem de Bruin, dyrektorem COST - European Cooperation in Science & Technology, prof. Mauro Ferrari, przewodniczącym Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, przedstawicielami Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji, DG RTD oraz z posłami do Parlamentu Europejskiego związanymi z komisją ITRE oraz reprezentującymi województwa wielkopolskie i lubuskie.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE.