Aktualności

Wkład UEP w akredytację CEEMAN

Prorektor UEP członkiem zespołu akredytacyjnego.
Od 1 do 3 lipca 2014 r. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w akredytacji CEEMAN, jako członek zespołu akredytacyjnego, w Salford Business School, wchodzącej w skład University of Salford w Manchesterze (Wielka Brytania).
Przewodniczącym zespołu był profesor Jim Ellert, dyrektor ds. akredytacji CEEMAN, były dziekan IMD w Lozannie (Szwajcaria), a w skład zespołu wchodziła także profesor Tatjana Volkova, była rektor BA School of Business and Finance w Rydze (Łotwa) i była przewodnicząca Konferencji Rektorów Łotwy.
UEP uzyskał akredytację CEEMAN w styczniu 2013 roku, po wizytacji zespołu akredytacyjnego w listopadzie 2012 roku.