Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz z firmą DGA S.A. rozpoczął realizację projektu mającego na celu kompleksowe wsparcie studentów ze spektrum autyzmu (ASD). Studenci z ASD będą mogli skorzystać z pomocy wykwalifikowanych i posiadających specjalne kompetencje liderów-asystentów, którzy pomogą im przezwyciężyć trudności, na które napotykają podczas studiów. Celem projektu jest zwiększenie szans studentów z ASD na ukończenie studiów oraz ich aktywizację społeczną i zawodową.
Projekt "Asystent studenta z ASD" został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.