Podczas międzynarodowej konferencji naukowej „16+1 High-Level Academic Forum: Opportunities and Challenges of Belt and Road Initiative” w Warszawie podpisano porozumienie o utworzeniu pierwszej sieci badawczej instytucji naukowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chin. Inicjatorem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.


Sieć badawcza „16+1 High Level Academic Platform” powstała z myślą o zacieśnianiu współpracy między instytucjami naukowymi i akademickimi z Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt będzie realizowany w ramach współpracy regionalnej w formule „16+1”, która została zapoczątkowana w 2012 roku, podczas wizyty ówczesnego premiera Chin – Wen Jiabao w Warszawie.


Nowo powstała sieć badawcza instytucji naukowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz z Chin jest efektem wieloletnich starań oraz pracy naukowców z tworzących je instytucji partnerskich, w tym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Stwarza ona możliwości dla współpracy naukowo-badawczej, realizacji projektów o interdyscyplinarnym charakterze, wymiany naukowców oraz studentów. Jest również krokiem w kierunku umiędzynarodowiania polskich uczelni oraz wpisuje się w podstawowe założenia Narodowego Planu Badań i Rozwoju. Ponadto, i co może ważniejsze, pozycjonuje Polskę nie tylko jako pomost pomiędzy Europą i Azją, ale jako filar Nowego Jedwabnego Szlaku.- podsumowuje dr Katarzyna Nawrot, inicjatorka projektu oraz tworzonej sieci badawczej, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


W ramach „16+1 High Level Academic Platform”, zaangażowane podmioty będą wspólnie realizować projekty badawcze w różnych dziedzinach, takich jak: ekonomia, zarządzanie, medycyna, towaroznawstwo, budownictwo, geologia, elektromechanika, teleinformatyka, biologia, chemia, meteorologia i w wielu innych. Ponadto, projekt przewiduje współpracę przy organizacji warsztatów, seminariów, spotkań międzyinstytucjonalnych, wydarzeń o charakterze naukowym, a także publikację artykułów naukowych.


– Tworzone partnerstwo pomiędzy instytucjami naukowymi z Chin oraz Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, poza umacnianiem współpracy akademickiej, przyczyni się do pogłębiania współpracy gospodarczej z Państwem Środka. Wpłynie też na popularyzację polskiej nauki i kultury pozwalając na zwiększenie wzajemnego zrozumienia w wymiarze międzyludzkim. Jest to pierwsza inicjatywa o takim charakterze w naszym regionie, a Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest jej inicjatorem ze strony polskiej – powiedział prof. dr hab. Maciej Żukowski, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Konferencję wsparła firma Huawei, od wielu lat zaangażowana w sektor edukacyjny. W Polsce Huawei współpracuje z 12 ośrodkami akademickimi i kilkoma instytucjami naukowymi, w tym m.in. z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS), z którym wspólnie w tym roku utworzyła Centrum Innowacji. Od kilku lat firma realizuje również projekty dla Interdyscylinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Waszawskiego (ICM UW), gdzie do niedawno utworzonego Centrum Technologii ICM UW dostarczyła największy dostępny obecnie w Polsce klaster obliczeniowy dla analizy dużych zbiorów danych. Dzięki zaawansowanym urządzeniom, takie ośrodki badawcze jak PCSS czy ICM UW mogą realizować rosnące potrzeby polskiej gospodarki poprzez przeprowadzanie bardziej precyzyjnych badań naukowych jak np. badania nad nowymi lekami, szczegółowe prognozowanie pogody, badania nad nowymi materiałami dla przemysłu, symulacje geofizyczne, czy optymalizacja procesów logistycznych w lotnictwie i transporcie.


Porozumienie zostało podpisane przez 13 instytucji:

 

 1. The Central Compilation & Translation Bureau (CCTB), China
 2. Poznan University of Economics and Business, Poland
 3. University of Zagreb in Croatia
 4. Tallinn University
 5. HETFA  Research Institutein Hungary
 6. Századvég Foundation in Hungary
 7. The Baltic Forum in Latvia
 8. Mykolas Romeris University
 9. Institute for World Economy of the Romanian Academy
 10. Center for Strategic Alternatives in Serbia
 11. National Political Institute “Dimitar Blagoev” in Bulgaria
 12. Slovak Academy of Science
 13. University of Ljubljana in Slovenia