W październiku 2014 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu został przyjęty do grona uczelni, które mogą oferować przedmiot Microeconomics of Competitiveness (MOC), opracowany i oferowany przez prof. Michaela E. Portera z Institute for Strategy and Competitiveness na Harvard Business School (USA). Program ten został stworzony w 2002 r. jako platforma współpracy dydaktycznej i naukowej pomiędzy uczelniami z całego świata. W 2013 r. sieć uczelni współpracujących obejmowała ponad 100 instytucji w 65 krajach, docierając do ponad 35 700 studentów.
Harvard Business School należy do ścisłej czołówki uczelni biznesowych na świecie. Profesor Michael E. Porter jest wiodącym autorytetem z zakresu strategii przedsiębiorstw, jak również konkurencyjności krajów, regionów i przedsiębiorstw. Stworzony przez niego przedmiot Microeconomics of Competitiveness zwraca uwagę na istotne czynniki wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstw zlokalizowanych w danym regionie, w szczególności na znaczenie klasterów dla współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz wyzwania polityki wspierania konkurencyjności. Słuchaczami przedmiotu na całym świecie są nie tylko uczestnicy studiów magisterskich, lecz również przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji państwowych. Fakt ten wpisuje się w misję Microeconomics of Competitiveness, która zakłada zwiększanie konkurencyjności krajów, regionów i przedsiębiorstw poprzez transfer wiedzy i współpracę między przywódcami sektora prywatnego, publicznego i przedstawicielami świata nauki.
Po stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu współpracę w ramach Microeconomics of Competitiveness koordynują rektor UEP, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, oraz dr Piotr Trąpczyński z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej, którzy w grudniu 2014 r. wezmą udział w corocznych warsztatach dla uczelni współpracujących na Harvard Business School w Bostonie.
Od semestru letniego 2014/15 przedmiot Microeconomics of Competitiveness będzie oferowany w ramach specjalności International Business na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UEP. Słuchacze zajęć, prowadzonych w języku angielskim, będą korzystali ze studiów przypadku i innych materiałów dydaktycznych opracowanych przez Harvard Business School.