Oficjalne podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Bankiem Zachodnim WBK w zakresie realizacji programów, projektów oraz usług o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym odbyło się 16 listopada 2016 r.

Uczelnia wspólnie z BZ WBK realizować będzie projekty mające na celu: podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej, realizację projektów oraz publikację ich wyników, usprawnianie zarządzania instytucjonalnego ośrodkami akademickimi, zwiększenie dostępności programów szkoleniowych, promowanie wymiany międzynarodowej oraz popularyzację programów współpracy.

Bank Zachodni WBK należy do globalnej grupy finansowej Santander i współpracuje z uczelniami poprzez Globalną Dywizję Santander Universidades.