22 października 2021 r. w Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyły się wybory do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022-2025. Członkowie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wybrali 12 przedstawicieli:

prof. dr hab. Tomasz Bączek
prof. dr hab. Krzysztof Diks
prof. dr hab. Stanisław Kistryn
prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska
prof. dr hab. Tomasz Miczka
dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz
prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
prof. dr hab. Marek Szyndel
prof. dr hab. Jan Wiktor
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
prof. dr hab. Jacek Witkoś.
Do składu nowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszedł kandydat wskazany przez Senat naszej Uczelni, tj. prof. Jan Wiktor.