Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 433) i wynikającym z niego zakazie organizowania zgromadzeń (par. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia), zaplanowane na dzień 20 marca 2020 posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów nie odbędzie się we wskazanym terminie. 

Uczelniana Komisja Wyborcza będzie na bieżąco informować o dalszych etapach procesu wyborczego.