9 października 2019 r. odbył się wykład Prof. Leszka Balcerowicza "Dobre i złe transformacje", nawiązujący do 30-lecia reform politycznych i gospodarczych w Polsce.