W dniu 16 listopada 2018 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe konkursów: Opus i Preludium. Czterech naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymało dofinansowanie na realizację projektów badawczych na łączną kwotę 1 073 660,00 zł.

Nagrodzone projekty:

• dr hab. Aleksander Grzelak, Majątek a dochody w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w paradygmacie rozwoju zrównoważonego, Wydział Ekonomii, konkurs OPUS 15,

• dr Jacek Jankiewicz, Analiza dobrobytu gospodarstw domowych i konsumpcji w Polsce, Francji i w Turcji z wykorzystaniem danych o wartości produkcji domowej i dochodów z pracy w szarej strefie, Wydział Zarządzania, konkurs OPUS 15,

• dr Dawid Łukasz Szutowski, Jakość decyzji w procesie innowacyjnym w przedsiębiorstwach biotechnologicznych, Wydział Zarządzania, konkurs OPUS 15,


• dr Jakub Staniszewski, Strukturalne uwarunkowania zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa w regionach Unii Europejskiej, Wydział Ekonomii, konkurs PRELUDIUM 15.

W dniu 19 listopada 2018 roku ogłoszono wyniki konkursu na pojedyncze działanie naukowe MINIATURA 2, w ramach którego dofinansowanie uzyskali dwaj naukowcy z UEP:

• dr Anna Leszczyłowska z Wydziału Zarządzania na sfinansowanie działania badawczego: Finansowe konsekwencje ograniczania korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorców z osłon podatkowych na odsetkach,

• dr Paweł Niszczota z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej na sfinansowanie tematu badawczego: Skłonność do inwestowania w spółki o niestereotypowych cechach: moderujący wpływ potrzeby domknięcia poznawczego i presji czasowej.

Wyniki na stronie Narodowego Centrum Nauki.


Gratulujemy zwycięzcom!