28 stycznia 2020 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom XXI edycji Konkursu o Złotą Mysz adresowanego do studentów I roku studiów dziennych w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, uczęszczających w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 na zajęcia z przedmiotu Technologie informacyjne, prowadzone przez pracowników Katedry Technologii Informacyjnych.

Konkurs polegał na przygotowaniu w dwuosobowych zespołach profesjonalnych projektów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych i mobilnych. Projekty obejmowały cztery etapy: inwestorski, biznesowy, techniczny i poprojektowy.

Proponowane rozwiązania były oceniane według następujących kryteriów:

  • oryginalność, nowatorstwo i świeżość pomysłu,
  • biznesowy charakter przedsięwzięcia,
  • wpływ technologii informacyjnych na transformację organizacji
  • i zarządzania.
W konkursie wzięło udział 158 studentów. Prace zostały ocenione przez komisję konkursową, w skład której weszli pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych. Przewodniczącym komisji był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych. Nagrodami ufundowanymi przez bank Santander Bank Polska w ramach programu Santander Universidades były urządzenia elektroniczne.


Zwycięzcami XXI edycji Konkursu o Złotą Mysz zostali:

I miejsce

Jędrzej Haracewiat, Mikołaj Hawryluk

VibeCheck – projekt polegający na zaimplementowaniu wtyczki do aplikacji muzycznych takich jak Spotify czy Deezer, tworzącej automatycznie playlisty utworów opierając się o dane biologiczne i środowiskowe takie jak tętno, prędkość poruszania się, temperatura czy obecna pogoda. Wtyczka skierowana jest do osób posiadających smartwatche.

II miejsce

Rozalia Perlińska, Kacper Sarna

SugarCAre - projekt ten pozwala na podłączenie aplikacji komórkowej do sensorów badających poziom cukru we krwi. Zaimplementowana funkcja ostrzegania o krytycznych poziomach użytkownika pozwoli na szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych. Będzie ona też wsparciem dla jego otoczenia w przypadku nagłego zasłabnięcia, by poinformować o zaistniałej sytuacji.

III miejsce

Izabela Czumałowska, Aneta Czyżewska

Read-me - pomysł polegający na zautomatyzowaniu usług bibliotecznych, takich jak proces wypożyczania i poszukiwania książek, przedłużanie terminów zwrotów, czy możliwości przekazania książek przez użytkowników bez ingerencji biblioteki. Usługi mają być świadczone za pośrednictwem aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego.


Wyróżnienia

Michał Cukrowski, Kacper Bobiński

MiPA - aplikacja do symulacji Mind Palace – metody uczenia się i zapamiętywania.

Jędrzej Bręczewski, Adrian Chorzępa

MyTown - portal/aplikacja służąca do komunikacji społeczności danego osiedla oraz ułatwienia wyboru nowego miejsca zamieszkania.

Alicja Kwiatkowska, Jakub Miranowski

AR TOUR - aplikacja AR ułatwiająca zwiedzanie, na podstawie zeskanowanego otoczenia wyszukuje informacje o poszczególnych obiektach.

Dominika Smoczyńska, Martyna Pacewicz

E-wnuczek - aplikacja pomagająca starszym osobom w korzystaniu z urządzeń przenośnych typu smartfon czy tablet.

Piotr Wieczorek, Krzysztof Walczak

Agripol - system wykorzystujący IoT do wspierania upraw szklarniowych.