VII Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyły się pod hasłem programujemy przyszłości – NASZĄ. Myśl przewodnia zainspirowana została nowym budynkiem UEP - Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych. Jego oficjalne i niestandardowe otwarcie odbyło się w 25 lutego 2015 r. Oficjalne, bowiem na uroczystość przybyli znamienici goście, m.in. Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydenta Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński, Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni oraz pracownicy Kuratorium Oświaty. Niestandardowe, ponieważ symboliczne przecięcie wstęgi nie odbyło się przy użyciu nożyczek, lecz przycisku myszy komputerowej. – Otwieramy nowy budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zgodnie z zasadą 4xE: elektronicznie, ekonomicznie, ekologicznie i ekspresowo – powiedział podczas uroczystości Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia. Na zakończenie uroczystości otwarcia CEUE, punktualnie o godz. 12:00 z IV piętra nowego budynku rozbrzmiał hejnał Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w wykonaniu muzyków poznańskiej Akademii Muzycznej.

Podczas VII Dni UEP w gronie ekspertów dyskutowaliśmy także, jakich e-usług potrzebujemy, jak powinniśmy je tworzyć i jak kształcić twórców, którzy dzisiejsze wizje będą umieli zmienić w jutrzejszą rzeczywistość. W panelu „Gospodarcze perspektywy e-usług w Polsce”, którego moderatorem był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, wzięli udział:

• Michał Boni (nagranie wideo) – były minister Administracji Cyfryzacji, aktualnie europoseł; tematyka: e-usługi z perspektywy Parlamentu Europejskiego i Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji TTIP
• Dariusz Bogdan – były wiceminister Gospodarki, aktualnie wiceprezes Gaz-System S.A.; tematyka: e-usługi dla przedsiębiorstw
• Jerzy Kwieciński – były wiceminister Rozwoju Regionalnego, aktualnie prezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości; tematyka: jednolity rynek usług cyfrowych w UE
• Bożena Lublińska-Kasprzak – prezes PARP; tematyka: wsparcie e-usług w nowej perspektywie budżetowej UE
• Mateusz Morawiecki – prezes BZWBK; tematyka: e-finanse i e-bankowość
• Jarogniew Rykowski – profesor UEP; tematyka: e-usługi w Internecie Rzeczy
• Leszek Sikorski – były minister Zdrowia, były dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, aktualnie starszy wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu; tematyka: e-zdrowie
• Krzysztof Walczak – profesor UEP; tematyka: e-usługi multimedialne

W drugim dniu obchodów naszego święta odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy plakatów, przygotowanych przez studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nt. „Dobra puli wspólnej – paradoks wolności”. W Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych zaprezentowano 25 prac młodych artystów. Jury konkursowe wyłoniło 3 najlepsze plakaty:

I miejsce: Piotr Marzol
II miejsce: Józef Kołaczyk
III miejsce: Aleksandra Wałkowicz-Figaj

Wernisaż jest owocem wieloletniej współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z poznańskim Uniwersytetem Artystycznym. Idea artystycznego prezentowania zagadnień ekonomicznych w formie plakatu zrodziła się 6 lat temu i na stałe wpisała się w harmonogram obchodów Dni UEP.

Zwieńczeniem dwudniowych uroczystości była specjalna Gala VII Dni UEP, w trakcie której wręczono m.in. medal „Za Zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” przyznawany przez Polski Komitet Olimpijski za popularyzowanie dorobku polskiego sportu, propagowaniu idei olimpijskiej i jej wartości oraz promowaniu jej w różnych środowiskach. Medal przekazał Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki na ręce JM Rektora UEP prof. dr hab. Mariana Goryni, w towarzystwie reprezentacji olimpijczyków: lekkoatlety Rafała Wieruszewskiego – uczestnika olimpiad w Atenach w 2004 r. i w Pekinie w 2008 r. oraz wioślarza Michała Wojciechowskiego – uczestnika olimpiady w Sydney w 2000 r. Po raz pierwszy medal ten przyznany został uczelni wyższej niebędącej Akademią Wychowania Fizycznego.

Na zakończenie odbyło się niezwykłe widowisko „Energia zmian” jedynego w Polsce profesjonalnego zespołu tancerzy Wall Walkers. W holu nowego budynku UEP wystąpili tancerze w dynamicznym układzie skomponowanym specjalnie do wnętrza Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych. Była to jedyna okazja, by zobaczyć niecodzienne połączenie technik tańca współczesnego i wspinaczki skałkowej.

Szczegółowa relacja z VII Dni UEP przedstawiona zostanie w lutowym wydaniu Biuletynu.

Film o VII Dniach UEP dostępny jest TU