Uczymy już od 35 001 dni
Aktualności

Zajęcia z j. japońskiego

Nieodpłatny kurs językowy.

„Program Pilotażowy Nauki Języka Japońskiego” to oferta edukacji poza formalnej kierowana do studentów i młodzieży, którzy chcą inwestować w swą przyszłość, są miłośnikami: anime, manggh’i, spotów walki, nowinek technicznych i ekonomii japońskiej, bonsai, ikebana, kuchni orientalnej oraz chcą władać językiem japońskim

 

Zajęcia są organizowane od roku 2009 i cieszą się dużym powodzeniem. W latach ubiegłych patronatem min. Kuratorium Oświaty, byłej Minister Edukacji, Ambasady Japonii oraz innych instytucji. Rocznie w zajęciach uczestniczy średnio 50-70 osób ze szkól średnich i studenci.

Autorem „Programu Pilotażowego Nauki J. Japońskiego” jest

Poznańskie Stowarzyszenie Aikido Nishio. ポズナニ西尾合気道部協会

Zajęcia prowadzą absolwenci – doktoranci z wydziału japonistyki UAM.

Grupy średnio zaawansowane gościnnie prowadzą japończycy oraz native speakers.

 

Jedyny warunek uczestnictwa jest pozytywny wynik testu ze znajomości alfabetu hiragana ひらがな – 46 znaków.

Pozytywny wynik testu to również oszczędność jednego miesiąca nauki i sprawdzenie swych możliwości.

 

W programie nacisk kładziemy na zajęcia językowe oraz przewidujemy wydarzenia

o      12-o godzinny „Maraton Nauki Języka Japońskiego”.

o      „Sakura Day” – ekspozycja: bonsai, origami, teatru japońskiego, susi, kaligrafii.

o      III-ej Olimpiady języka japońskiego.

o      Przedstawienie ekspresji kulturalnej i osiągnięcia grup.

 

Nihongo (日本語 język japoński)

System pisma to trzy alfabety: dwa 46 znakowe alfabety sylabowe hirigana i katakana), składający się z ponad 50000 znaków alfabet kanji oraz rõmaji Gramatyka się różni od dobrze nam znanych języków. Nie ma tu, po za nielicznymi wyjątkami, liczby pojedynczej i mnogiej ani rodzajów i wydawałoby się, że przez to jest łatwiejszy. Jest trudny na początku w porównaniu do angielskiego, późniejszym etapie jest dziecinnie prosty.

Zajęcia są prowadzone w formie intensywnej nauki języka z zasadami elastyczność w tempie i doborze metod nauczania. Podstawią będzie nauka w oparciu o autorską metodę edukacyjną EUREKA oraz Callan’a - 4 razy szybciej.

Metody idealne dla tych, którzy chcą szybko i skutecznie opanować język, komunikować się swobodnie i bez problemów.

  1. Na zajęciach mówimy!
  2. Każda minuta wykorzystana jest w 100% i każdy mobilizowany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
  3. Słowa i zwroty zapamiętywane są bezpośrednio podczas trwania zajęć!
  4. Nauka tego języka pozwala na wyostrzenie zmysłów pomocne przy dalszej edukacji i pracy zawodowej.
  5. Wyostrza zmysł: wzroku, spostrzegawczości, szczegółów, zapamiętania podrażnia piąty płat myślowy.

Celem projektu jest zwiększenie szans na znalezienie, w przyszłości, odpowiedniego zatrudnienie, rozszerzeniu kontaktów międzynarodowych korzystnych dla miasta Poznań, integracji kulturowej, zwiększenie mobilności zawodowej uwzględniającej wymogi regionalnego rynku pracy. Informacja o znajomości języka japońskiego w CV może być dodatkowym argumencie przy wyborze oferty.

Projekt cechuje praktyczne podejście do nauki, której celem jest efektywna komunikacja w języku obcym.

Zajęcia prowadzone są w formie pytań i odpowiedzi,

Słuchacz poznaje wpierw: piktogramy i ideogramy czyli tzw. „krzaczki”

  1. Karakana (jap. かたかな, カタカナ, 片仮名?) – jeden z dwóch japońskich systemów pisma sylabicznego kana. Katakana jest używana głównie do zapisywania nazw własnych pochodzenia obcego
  2. Hiragana (jap. 平仮名?) – jeden z dwóch japońskich systemów pisma sylabicznego kana. Każdemu znakowi hiragany odpowiada znak katakany. Hiragana jest używana głównie do zapisu morfemów gramatycznych
  3. Zaawansowana forma pisowni Kanji (jap. 漢字 kanji) dosł. „znaki Hanów”) –znaki logograficzne pochodzenia chińskiego, które wraz z sylabariuszami hiragana (ひらがな, 平仮名), katakana (カタカナ, 片仮名).

Słuchacz poznaje język w taki sam sposób, w jaki nauczył się mowy ojczystej, co pozwala wypracować nawyk myślenia po japońsku:

·         Każdy mobilizowany jest do słuchania i mówienia w języku japońskim przez całe zajęcia,

·         Szybkie i dynamiczne tempo zajęć sprawia, że słuchacz jest przez cały czas skoncentrowany,

·         Ważnym elementem jest regularne i konsekwentne powtarzanie materiału, aż zostanie on opanowany,

·         Wyniki nauki są na bieżąco weryfikowane poprzez okresowe testy

·         Dzięki zmianie lektorów poznaje się różne sposoby wymowy i akcentowania co ułatwia zrozumienie każdego, kto mówi w języku japońskim.

Sukces uczestnika programu w nauce nie polega na opanowaniu na pamięć listy słów. Na zajęciach zaawansowanych wykorzystujemy bardzo często autentyczne materiały, takie jak magazyny, gazety, broszury, materiały telewizyjne i internetowe, stanowiące doskonałe uzupełnienie podręcznika. Kursy prowadzone są zarówno przez lektorów polskich, a po opanowaniu materiału zaawansowanego zajęcia prowadzi native speakers.

 

CZAS TRWANIA KURSU JĘZYKOWEGO: Program trwa przez 24 miesiące z przerwą na okres wakacji.

LICZBA GODZIN: 120 (uzależnione od wymagań zajęć)

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 10- 15 osób ( pilnowane są 3 grupy)

Więcej informacji:

http://nihongo.eu.interia.pl

nihongo@interia.eu  697015553