Rekiny biznesu już od podstawówki – rusza kolejny semestr zajęć Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego i Akademii Młodego Ekonomisty.

Od 8 września 2014 r. trwają zapisy na zimowy semestr zajęć VIII edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego i VII edycji Akademii Młodego Ekonomisty. Pod okiem wykładowców akademickich, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kształcić się będzie mogło blisko 120 gimnazjalistów i tyle samo uczniów szkół podstawowych. Dostaną oni prawdziwe indeksy. Przedsięwzięcia prowadzone są wspólnie z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie. Partnerem strategicznym EUD jest Narodowy Bank Polski. Minister Edukacji Narodowej pełni nad projektami patronat honorowy. Zapisy w trybie online, przez formularz dostępny na stronie http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl (EUD) 
i http://www.gimversity.pl (AME), potrwają do 17 września 2014 r. 

Zajęcia są nieodpłatne i kierowane do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych (EUD) oraz uczniów wszystkich klas gimnazjalnych (AME). Rozpoczynają się 9 października 2014 r. Ich celem jest promocja postaw przedsiębiorczych i przygotowanie do życia w złożonych realiach gospodarczych i biznesowych.

Każdy semestr to sześć 1,5 godzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. Spotkania mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment. Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Ułatwią one zrozumienie procesów kluczowych dla działalności firm i polityki gospodarczej państwa, w płaszczyznach odczuwalnych przez każdego obywatela. Każdy z odbywających się wykładów połączony jest z warsztatami, podczas których młodzi studenci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych, czy też twórców kampanii reklamowych.

W zimowym cyklu zajęć uczestnicy EUD będą mogli dowiedzieć się, jak zachowuje się idealny kierownik, jak przekonać innych do swoich racji, czy ma sens jedna waluta w kilku krajach, czy marketing może tchnąć nowe życie w stary produkt, a przede wszystkim czym dokładnie zajmują się ekonomiści.

Uczestniczący w zajęciach AME gimnazjaliści nauczą się, jak w biznesie kieruje się konfliktem, jak naliczane są podatki, i jak liczą finansiści. Wykładowcy zapoznają ich także z tematami z marketingu, zarządzania czasem własnym i polityki walutowej UE. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowych nagród najlepszym studentom obu programów. 

W ramach obu programów organizowane są również edukacyjne zajęcia dla rodziców prowadzone przez specjalistów z obszaru pedagogiki, psychologii i ekonomii. Dotyczą one metod wspierania dziecka w nauce i samorozwoju, kreatywnych metod rozwiązywania konfliktów z dzieckiem, nauczania wartości i kształtowania w dziecku postaw proaktywnych.

„Znaczenie wiedzy ekonomicznej we współczesnym świecie zwiększa się, dysponowanie nią urasta do rangi podstawowej kompetencji, dlatego konieczna jest edukacja od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, a także umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych. Są to zadania, których realizację powinniśmy rozpoczynać już wśród uczniów szkół podstawowych. Wraz z naszymi Partnerami, dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego, działamy w tym zakresie już od 6 lat!” – informuje Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Formularz zapisów dostępny na stronie:

www.uniwersytet-dzieciecy.pl (EUD),

www.gimversity.pl (AME).

Na stronie internetowej zamieszczone są również szczegółowe informacje na temat programu zajęć, harmonogramu i miejsca spotkań.

Zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona.


PROGRAM EUD:

Spotkanie I. Młody ekonomista
Termin spotkania: 9 października 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45

Wykład: Myśleć ekonomicznie
Czym zajmują się ekonomiści? Do czego są potrzebni? Jak myślą, w jaki sposób podejmują decyzje?
Warsztaty: Ekonomia w życiu codziennym

Spotkanie II. Człowiek w firmie - czyli kto i jak tu rządzi?!
Termin spotkania: 16 października 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45

Wykład: Style kierowania i ich wpływ na nasze życie
Czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi? Jakie wyróżniamy style kierowania? Czy zarządzania można się nauczyć czy też przywódcą trzeba się urodzić? Kogo chętnie słuchamy? Czy łatwiej rządzić w małej firmie czy dużej?
Warsztaty: Kierownik idealny

Spotkanie III. Życie produktu
Termin spotkania: 23 października 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45

Wykład: Od narodzin do starzenia się produktu
Fazy życia produktu. Strategie marketingowe.
Warsztaty: Rewitalizacja produktu

Spotkanie IV. Sztuka przekonywania
Termin spotkania: 6 listopada 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45

Wykład: Jak przekonywać innych do swoich racji?
Istota przekonywania. Podstawy konstruktywnej komunikacji. Skuteczna argumentacja. Wywieranie wpływu na innych ludzi.
Warsztaty: Umiejętność przekonywania w różnych sytuacjach życiowych

Spotkanie V. Walutowa wieża Babel
Termin spotkania: 20 listopada 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45

Wykład: Czy potrzebujemy własnej waluty?
Czy ma sens jedna waluta w kilku krajach? Czy ma sens kilka walut w jednym kraju? Czy warto tworzyć unie monetarne? Czy będzie jedna światowa waluta?
Warsztaty: Czy warto przystąpić do strefy euro?

Spotkanie VI. Praktyk – Moja droga w biznesie
Termin spotkania: 4 grudnia 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45
Wykład: Praktyk – moja droga w biznesie


PROGRAM AME:

Spotkanie I. Kierowanie konfliktem
Termin spotkania: 9 października 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45

Wykład: Jak zamienić konflikt w sukces?
Konflikty w życiu przedsiębiorcy. Źródła konfliktów i ich rodzaje. Dynamika konfliktów. Pozytywne i negatywne skutki konfliktów. Rozwiązywanie konfliktów.
Warsztaty: Sztuka rozwiązywania konfliktów

Spotkanie II. Systemy podatkowe w gospodarce
Termin spotkania: 16 października 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45

Wykład: Modele podatkowe w różnych systemach gospodarczych
Rodzaje i znaczenie podatków, systemy podatkowe i ich wpływ na gospodarkę.
Warsztaty: Idealny system podatkowy

Spotkanie III. Matematyka finansowa dla liderów
Termin spotkania: 23 października 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45

Wykład: Matematyka finansowa wokół nas
Wartość pieniądza w czasie, siła procentu składanego, oprocentowanie rzeczywiste, nominalne i realne względem inflacji.
Warsztaty: Raty 0 procent? Jak się nie dać reklamie

Spotkanie IV. Wywieranie wpływu na klienta
Termin spotkania: 6 listopada 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45

Wykład: Reklama a wywieranie wpływu
Dlaczego ludzie kupują? Jak można wpływać na decyzje zakupowe? Co to jest marketing, co to jest public relations? Przykłady kampanii promocyjnych.
Warsztaty: Planowanie kampanii promocyjnej

Spotkanie V. Walutowa Wieża Babel
Termin spotkania: 20 listopada 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45

Wykład: Czy potrzebujemy własnej waluty?
Czy ma sens jedna waluta w kilku krajach? Czy ma sens kilka walut w jednym kraju? Czy warto tworzyć unie monetarne? Czy będzie jedna światowa waluta?
Warsztaty: Czy warto przystąpić do strefy euro?

Spotkanie VI. Zarządzanie czasem własnym
Termin spotkania: 4 grudnia 2014 r.
Czas spotkania: 18:15-19:45

Wykład: Czas na naukę
organizacja i zarządzanie własnym czasem na naukę - jak przygotować się do ważnych egzaminów?