17. Lady Margaret THATCHER (Wielka Brytania) - 1996, Premier Wielkiej Brytanii

Lady Margaret Thatcher jest absolwentką Uniwersytetu Oxfordzkiego. W 1983 roku została członkiem Towarzystwa Królewskiego (FRS). Od najmłodszych lat pasjonowała Ją działalność organizacyjna i polityczna. Jeszcze podczas studiów w 1946 roku została prezesem Stowarzyszenia Konserwatywnego Uniwersytetu Oxford. „Poważna” polityka zaczęła się dla Margaret Thatcher w 1959 roku, kiedy to została wybrana na członka Izby Gmin z ramienia Partii Konserwatywnej. Po wygraniu wyborów przez Konserwatystów w 1970 roku objęła funkcję Sekretarza Stanu ds. Edukacji i Nauki. W 1974 roku zasiadła w Izbie Gmin, gdzie w opozycyjnym Gabinecie Cieni odpowiadała za problematykę ochrony środowiska, a od 1975 roku za sprawy finansów państwa. W tymże roku została wybrana na przewodniczącą Partii Konserwatywnej oraz Lidera Opozycji. Od 4 maja 1979 roku przez 11 lat kierowała rządem jako Premier Wielkiej Brytanii, wykazując się wybitnymi zdolnościami i ponadprzeciętnym wyczuciem politycznym. Od początku swoich rządów Margaret Thatcher była konsekwentną orędowniczką odprężenia politycznego w Europie. W latach 80-tych w sposób otwarty i z uporem popierała ruchy wolnościowe i wielokrotnie dawała wyraz swojej wielkiej sympatii dla Polski i Polaków.

W 1992 roku Margaret Thatcher otrzymała tytuł baronowej i została członkiem Izby Lordów. Za wybitne osiągnięcia dla Wielkiej Brytanii została odznaczona przez Królową Elżbietę II najbardziej zaszczytnym odznaczeniem brytyjskim - Orderem Podwiązki.

Osiągnięcia i zasługi Lady Margaret Thatcher z punktu widzenia zasadności przyznania Jej godności doktora honoris causa uczelni ekonomicznej trudno przecenić. Jej liberalny, ugruntowany doskonałą znajomością stanu współczesnej wiedzy, światopogląd ekonomiczny, będący podstawą Jej sukcesu jako polityka, stał się ważnym impulsem dla sił reformatorskich w krajach Europy środkowo-wschodniej, a zwłaszcza w Polsce.

Z inicjatywy premier Margaret Thatcher powstał pod koniec lat 80-tych Fundusz Know-How, ze środków którego utworzono w Polsce w początkach lat 90-tych cztery centra szkolenia kadr kierowniczych dla gospodarki rynkowej. Jednym z nich została Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu(1).

„W dowód uznania dla jednej z najwybitniejszych osobowości w polityce gospodarczej drugiej połowy XX wieku oraz jako wyraz podziękowania za jej inicjatywę pomocy Wielkiej Brytanii dla Polski, w tym za utworzenie Funduszu Know-How, dzięki któremu powstały ośrodki kształcenia kadry dla polskiej gospodarki rynkowej” Akademia Ekonomiczna w Poznaniu uhonorowała w 1996 roku Lady Margaret Thatcher doktoratem honoris causa .

(1) W. Wilczyński, Informacja związana z wnioskiem o nadanie Lady Margaret Thatcher tytułu doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 1996 rok