Nasza doktorantka, Katarzyna Radwan-Cho, jest pierwszą osobą spośród sędziów tenisowych w Polsce, która otrzymała tzw. złotą blachę (ITF Gold Badge Chair Umpire) przyznawaną przez Międzynarodową Federację Tenisową. Złota blacha to ostatni, najwyższy z czterech poziomów sędziowskich uprawnień międzynarodowych. Wyróżnienie wymaga wykazania się odpowiednimi umiejętnościami, wysokimi ocenami oraz rozległym międzynarodowym doświadczeniem sędziowskim na turniejach na różnych szczeblach.

 

Naukowo nasza doktorantka zajmuje się problematyką sieci relacji i ich wpływu na zachowanie podmiotów rynkowych. Promotorem jej pracy pt. „Wpływ postrzeganej wartości sieci na stopień zaangażowania się jej uczestników na rynku tenisa profesjonalnego” jest dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP.