Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku, zawiadamiamy,

że zmarł


Śp. dr Andrzej Nowak


emerytowany nauczyciel akademicki UEP,

w latach 1967-2005 pracownik ówczesnej Katedry Historii Gospodarczej.


Pamięć o Nim pozostanie na zawsze wśród nas!REKTOR, 
RADA UCZELNI, 
SENAT 
I SPOŁECZNOŚĆ 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Pogrzeb odbył się we wtorek 16 listopada 2021 r., o godz. 13.50 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.