Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu 31 lipca  2016 roku odszedł od nas po długotrwałej chorobie, nieodżałowanej pamięci

Śp. dr hab. Jacek Ferdynand Nowak

długoletni, zasłużony nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracownik Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, członek założyciel Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna, ekspert i wieloletni współpracownik MSWiA, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP.

W Zmarłym Uczelnia straciła nie tylko jednego z grona swoich zacnych profesorów, ale przede wszystkim niezwykle pracowitego dydaktyka, serdecznego przyjaciela młodzieży akademickiej, budzącego powszechny szacunek i sympatię.

PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS!
           REKTOR I SENAT
       UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W POZNANIU
        

 

Msza Św. pogrzebowa odbędzie się 6 sierpnia br. o godz. 10.00 w Kościele pw. św. Ojca Pio z Pietrelciny, Poznań - Strzeszyn, ul. Wańkowicza 2, a pogrzeb w tym samym dniu o godz.11.00 na cmentarzu w Suchym Lesie, ul. Borówkowa.