Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 11 sierpnia 2016 roku odszedł od nas nagle, nieodżałowanej pamięci

 

Śp. dr Piotr Ebbig

 

nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracownik Katedry Europeistyki.

 

W Zmarłym Uczelnia straciła nie tylko jednego z grona swoich naukowców, ale przede wszystkim niezwykłego dydaktyka, serdecznego przyjaciela młodzieży akademickiej i budzącego powszechną sympatię człowieka, wyróżnionego Odznaczeniem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią pracę i znaczące zasługi dla wspierania samorządności studenckiej.

 

 

Pogrzeb śp. Piotra Ebbiga odbył się dnia 17 sierpnia o godz.13.00 na cmentarzu parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Poznaniu na Naramowicach, ul. Jasna Rola.