Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu 15 września 2021 roku zmarł


Śp. prof. dr hab. Alfred Janc 

emerytowany, wielce zasłużony nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik ówczesnej Katedry Pieniądza i Bankowości, wybitny specjalista z zakresu finansów, audytu i bankowości, dziekan Wydziału Ekonomii w latach 2005–2008. 
Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich. 
W Zmarłym Uczelnia straciła nie tylko jednego z grona swoich zacnych profesorów, ale przede wszystkim niezwykle pracowitego badacza, wychowawcę licznych pokoleń kadry naukowej oraz młodzieży studenckiej. 

PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS! 

REKTOR, 
RADA UCZELNI, 
SENAT 
I SPOŁECZNOŚĆ 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Msza święta została odprawiona w sobotę, 18 września o godzinie 15.00 w kościele pw. św. Barbary w Tomicach, gm. Stęszew. Ceremonia pogrzebowa odbyła się po mszy na miejscowym cmentarzu.