Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszego zasłużonego absolwenta śp. prof. Jerzego Dietla. Ten wielkiego formatu ekonomista ukończył naszą Uczelnię w 1950 r. i był z nią związany zawodowo do 1967 r. najpierw jako asystent, adiunkt, docent, a następnie kierownik zakładu oraz prodziekan i dziekan. Uzupełniał swoje studia m.in. w Hadze i Paryżu. Obszarem jego zainteresowań naukowych był: rynek rolny, handel i marketing, ekonomika przedsiębiorstw, konkurencyjność przedsiębiorstw.
 
Publikowany dorobek Profesora obejmuje przeszło 500 pozycji, w tym kilkanaście książek oraz ok. 100 artykułów w periodykach zagranicznych. Jako pierwszy w Polsce spopularyzował zagadnienie orientacji marketingowej przedsiębiorstw. Jest za to uznawany za rodzimego prekursora marketingu.  
 
W osobie zmarłego straciliśmy nie tylko znakomitego naukowca i dydaktyka, autora, współautora i redaktora prac naukowych, ale postać walczącą o zamiany ustrojowe naszego kraju. Aktywny działacz „Solidarności”, uczestnik obrad tzw. Okrągłego Stołu, senator RP I kadencji służył Polsce rzetelną wiedzą oraz dojrzałą i etyczną postawą obywatelską. Uhonorowany został za nią m.in.  Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 
 
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.