W dniu 18 lutego 2021 roku został ogłoszony Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Najistotniejsze zmiany dotyczą:
  • w zakresie ekonomii i finansów osiem czasopism zmieniło punktację (sześć z 20 na 40 punktów, dwa z 20 na 70 punktów) oraz dodano 1 nowe czasopismo za 40 punktów,
  • w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości dla siedemnastu czasopism zmieniono punktację z 20 na 40 punktów.

Więcej informacji: