Doktorr László Andor - były Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Społecznej i były profesor nadzwyczajny Budapeszteńskiego Uniwersytetu Nauk Ekonomicznych i Administracji Publicznej. Obecnie prowadzi wykłady na Hertie School of Governance w Berlinie i Université libre w Brukseli.  Jest też członkiem, Advisory Council of the European Policy, Centre Board of Advisors of RANDEurope i Board of Trusties of Friends of Europe. W przeszłości był m.in. członkiem Zarządu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jest autorem lub współautorem kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Jego książka Hungary on the Road to the European Union: Transition in Blue  znajduje się w zbiorach 1126 bibliotek w różnych krajach świata.


W 2014 r. dr László Andor odznaczony został francuskim Narodowym Orderem Legii Honorowej a w kwietniu br. uzyskał prestiżową nagrodę Labor Mobilis. Wykład otwarty dr. Andora poświęcony będzie właśnie problemom międzynarodowej mobilności ludzi w Unii Europejskiej.   


Doktor László Andor odwiedzi Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 18 maja 2015 r.:

11:00–12:30 wygłosi wykład akademicki nt. Cohesion and convergence in Europe (Spójność i konwergencja w Europie). Spotkanie odbędzie się sali 236 w Gmachu Głównym UEP;

15:00–16:30 wygłosi wykład otwarty nt. Fair mobility in the European Union (Sprawiedliwe zasady mobilności w Unii Europejskiej). Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych w sali 06.