Serdecznie zapraszamy na III Dni Wydziału Towaroznawstwa (DWT), organizowane w dniach 11-14 maja br.

Wspomniane wydarzenie to co roku okazja do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zaprezentowania najnowszych osiągnięć Wydziału Towaroznawstwa UEP i innych towaroznawczych ośrodków naukowych z kraju. Umiejętności nabyte przez studentów w trakcie studiów oferowanych przez naszą Uczelnię są szczególnie ważne z perspektywy przedsiębiorców. Wysoki poziom prowadzonych badań często jest gwarantem wartościowych wystąpień i prezentacji.

W ramach III Dni Wydziału, 11 i 12 maja, odbędzie się konferencja naukowa „Środowisko i Technologia w biznesie”, Environment & Technology in Business, realizowana w ramach projektu norweskiego FSS/2014/HEI/W/0120. W trakcie konferencji prelekcje wygłoszą m in. przedstawiciele biznesu oraz studenci nowego kierunku studiów inżynierskich Product & Process Management, uruchomionego na Wydziale w październiku 2015 roku.

Z kolei organizowane w ramach DWT Dni Młodych Towaroznawców (12 i 13 maja) odbędą się już cyklicznie po raz jedenasty i jak zwykle cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów oraz kadry naukowej. W trakcie Dni odbędzie się Konkurs Prac Seminaryjnych (12 maja) oraz XII Forum Kół Naukowych Towaroznawstwa (13 maja). W ramach tych wydarzeń zaprezentowane zostaną wyniki badań wykonanych w trakcie przygotowywania prac dyplomowych oraz projektów realizowanych przez członków studenckich kół naukowych.

14 maja to dzień zarezerwowany dla uczestników studiów 3 stopnia, którzy w ramach Sesji Sprawozdawczej Doktorantów przedstawią wyniki badań naukowych prowadzonych
w ramach przygotowania prac doktorskich.