REKTOR I SENAT
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
mają zaszczyt zaprosić na


UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ 90. ROKU AKADEMICKIEGO


która odbędzie się 30 września 2015 r. o godzinie 11:00
w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


RAMOWY PROGRAM UROCZYSTOŚCI INAUGURACYJNEJ:
  1. Hymn Państwowy
  2. Powitanie Gości przez JM Rektora, prof. dr. hab. Mariana Gorynię, prof. zw. UEP
  3. Sprawozdanie JM Rektora, prof. dr. hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP, z działalności Uczelni za rok akademicki 2014/2015
  4. Immatrykulacja studentów I roku studiów
  5. Przemówienie przedstawiciela młodzieży akademickiej
  6. Przemówienie przedstawiciela Rady Doktorantów
  7. Przemówienie przedstawiciela Stowarzyszenia Absolwentów UEP
  8. Wręczenie Nagród 
  9. Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Małgorzaty Słodowej-Hełpy, prof.nadzw. UEP, pt. "Odkrywanie na nowo dobra wspólnego"
  10. "Gaudeamus igitur"


Wystąpi Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu MUSICA VIVA