Kalendarz wydarzeń

InnoUEP

Konferencja podsumowująca projekt
Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP”, która odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 14 grudnia 2015 r. o godz.10:00 w sali 111A (al. Niepodległości 10).

Celem konferencji jest zaprezentowanie potencjału i możliwości nowoczesnej infrastruktury badawczej zakupionej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ze środków Unii Europejskiej. Pozyskanie w ramach projektu specjalistycznych pracowni ulokowało naszą Uczelnię w czołówce instytucji z najlepszą i najnowocześniejszą bazą dedykowaną nauce, w obszarach istotnych dla generowania wartości dodanej dla innowacyjnej gospodarki.

Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP składa się z 7 specjalistycznych, tematycznych pracowni badawczych ze wspólną bazą obliczeniową i przechowywania danych:

  • Pracownia Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości (PVR),
  • Pracownia Internetu Rzeczy (PIR),
  • Pracownia Internetu Następnej Generacji (PNG),
  • Pracownia Energetyki Odnawialnej (PEO),
  • Pracownia Platform i Usług Korporacyjnych (PPU),
  • Pracownia Oceny Oddziaływania na Środowisko (POŚ),
  • Pracownia Badań Konsumenckich (PBK).
Internet rzeczy, internet nowej generacji, wzbogacona rzeczywistość, neuromarketing, energia odnawialna – w tych obszarach prowadzone są zaawansowane badania w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dołączył do tej elitarnej grupy, jako jedna z nielicznych polskich uczelni. Rezultatem uruchomienia pracowni jest wzrost atrakcyjności zespołów badawczych z UEP dla potencjalnych partnerów projektów przemysłowych i naukowych - tak krajowych, jak i międzynarodowych. Uniwersytet zyskał zdolność uczestnictwa w nowych, unikalnych i interdyscyplinarnych kierunkach badań naukowych, wpisujących się we współczesne trendy badań w Europie i na świecie. Dzięki pozyskanemu sprzętowi wzrosły również kompetencje i zasoby Uczelni do realizacji projektów, przekładających się bezpośrednio na innowacyjność polskiej gospodarki i rozwój polskiej myśli innowacyjnej. Aparatura ta zostanie bowiem przeznaczona do badań o silnie wdrożeniowym charakterze, z orientacją na potrzeby gospodarki cyfrowej, gospodarki opartej na wiedzy i gospodarki funkcjonującej w określonych tendencjach demograficznych i technologicznych.

Więcej informacji o projekcie InnoUEP.

Zakup aparatury został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013).